Чистотата на камъка

FL

Абсолютно чист, без дефекти

IF

Чист, без вътрешни дефекти

VVS1 

Много много малки, едва забележими дефекти

VVS2

Много много малки, трудно забележими дефекти

VS1

Много малки, незначителни дефекти

VS2

Много малки видими дефекти

SI1

Многобройни, малки разсеяни дефекти

SI2

Многобройни дефекти в това число едва видими с невъоражено око

I1

Многобройни дефекти в това число едва видими с невъоражено око

I2

Големи дефекти видими с невъоражено око, прозрочни за преглед не по-малко от 60 % от страните на павилиона

I3

Големи дефекти видими с невъоражено око, прозрочни за преглед по-малко от 60 % от страните на павилиона